Retningslinjer for reise på bortekamper

Stryn Handball

Stryn Handball har gjort følgende vedtak:

Sak 39/19

Bruk av buss til kampar. Det har kome ynskje om at fleire lag vil bruke buss tilkampar, spesielt kampane som er lengst unna. Styre har vore i kontakt med fotballensom seier at dei i hovudsak ynskjer at alle skal bruke buss til kamp, men har storeutfordringar med å finne sjåførar. Dette vil også bli ei utfordring for Stryn Handball.Det kostar kr 7,50 pr/km for å leige bussen.

Hovudlaget har eit eige “booking”system, der ein treng tilgang.  Styret vedtek at alle lag kan bruke bussen, men det blir opp til kvart lag åskaffe sjåfør, då styret ikkje har kapasitet til å sitte med dette. Det vil bli krevd eigenandel påbussturane. 

50 kr pr. spelar i Nordfjord,

100 kr pr. spelar i Sunnfjord

150 kr pr.spelar i Sogn. Stryn Handball tek resterande kostnadar med bussen og ev. ferjer.Trenarar/oppmenn tek kontakt med Jonn Beinnes for booking.