Økonomisk støtte til lisens

Postet av Stryn Handball den 19. Sep 2022

Økonomisk støtte til lisens videreføres

Spillere som opplever økonomi som barriere, kan også i år søke om støtte til dekning av lisensen.

I år som de siste to årene kan enkeltspillere søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen. Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte via en egen søknadsportal. Søknadsfristen er 1. oktober. 

Det er den enkelte klubb som søker på vegne av spilleren, og som dermed også står ansvarlig for søknaden. Søknadsportalen finner dere ved å klikke her!

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet, skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. De som får sin søknad om økonomisk tilskudd innvilget, får dekket lisenskategori Lise Pluss. Les mer om lisensordningen her!

Behandlingen av søknadene vil gjøres ukentlig fram til søknadsfristen av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Håndballforbund, og det er NHFs sentralledd som administrerer ordningen. Alle søknader behandles konfidensielt, og innkomne data vil bli slettet umiddelbart etter at søknadene er behandlet.

Alle søkerne vil bli betraktet som forsikret frem til de har fått tilbakemelding på sin søknad.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.